Lavenergi i Tjærborg

Lavenergi i Tjærborg

Huset i Tjærborg opføres som et 1½ plans hus med ISOBYG 45 cm blok med u-værdi 0,1. Huset er blevet et klasse 0 hus og opfylder således 2020 kravet i BR10.

Huset er også udregnet efter PHPP beregningen, som benyttes til passivhuse. Her er opvarmningsbehovet udregnet til 21kWh/m2. Der mangler således en anelse for at nå ned på Passivhusets krav på 15 kWh/m2.

Grundet husets begrænsede nettoareal på 115 m2 jf. PHPP i forhold til husets facadeareal, skal der lidt ekstra til for at nå passivhus-kravet.

Men da husets årlige varmeregning kun vil andrage ca. 1.500 kr. havde de ekstra investeringer i bedre vinduer, mere isolering i vægge samt mere effektiv genvindingsanlæg, ikke stået mål med den ekstra besparelse i den årlige varmeregning på ca. 350 kr. som var opnået ved at opføre huset som et passivhus. For bygherren var det væsentligste, at man holde varmeregningen på et minimum, hvilket man må sige er lykkedes.

Ved Blower-door testen opnåede huset også flotte 0,22 l/s, og holder sig dermed på den meget pæne side af reglementskravet på 1,5 l/s. En Blower-door test er udtryk for graden af utæthed i huset. I moderne lav-energihuse er det alfa og omega at undgå utætheder, idet det medfører relativt store varmetab.

Desuden benyttes ISOBYG funderings-system, hvor der støbes direkte oven på EPS. Dette sikre en let måde at lave fundering på, uden at der skal graves ud til traditionel randfundament.

Det har taget 3 mand 3 dage at rejse ydervægskonstruktionen ekskl. gavle. Hertil skal det nævnes at ydervæggene er 3,7 meter høje, da der efterfølgende skal ilægges en etageadskillelse.

Funkisvilla i Jelling

Næste reference

Funkisvilla i Jelling