Opfør kælder med ISOBYG

Fordele ved ISOBYG Kældervægge

Hurtig og stærk kælderbygning med ISOBYG er mulig takket være den stærke betonvæg i ISOBYG-konstruktionen. ISOBYG-blokkene er et oplagt valg, når der skal støbes kælder, da støbeforskalling og isolering opføres på en og samme tid. Herved pakkes hele betonkonstruktionen ind i højeffektiv EPS isolering klasse 31. Det betyder, at man undgår kuldebroer og derved slipper for efterfølgende at skulle montere tykke isoleringsplader ind- eller udvendigt. ISOBYG-blokkene fungerer som en in-situ støbeforskalling, hvilket resulterer i en helt sammenstøbt og stærk konstruktion.

Fordelene ved hurtig og stærk kælderbygning med ISOBYG inkluderer, at blokkene er lette at håndtere – en blok vejer ikke over 3 kg. Dette gør installationen nemmere og forbedrer arbejdsmiljøet. Den udvendige isolering eliminerer behovet for at afforskalle udvendigt. Ønsker man det, kan væggen tætnes løbende under opbygningen, hvilket er ideelt i trange pladsforhold. Betontykkelsen kan varieres fra 14 cm til 24 cm, hvilket muliggør meget store frie spænd i kælderen.

Derfor kan hurtig og stærk kælderbygning med ISOBYG anvendes til kældre i alle størrelser, uanset om det er en parcelhuskælder eller en stor kælder som en del af etagebyggeri. Dette system tilbyder en pålidelig og effektiv løsning for alle typer af kælderprojekter

Effektive Løsninger til Kældre af Enhver Størrelse: Fra Parcelhusets Kælder til Etagebyggeriets Store Kældre

ISOBYG-blokke klar til installation, lette at håndtere og isolerende

 

Man kan vælge ISOBYG løsningen med EPS indvendig, som efterfølgende skal beklædes med 2 lag gips. Eller man kan vælge reform løsningen, hvor der afsluttes indvendig med en rå beton overflade.

Færdigbygget ISOBYG-kældervæg med højeffektiv EPS-isolering

Med Reform løsningen er den indvendige del erstattet af en støbeplade, som fjernes efter støbning. Udvendig bliver isoleringen siddende, og indvendig afsluttes med en rå beton væg som kan spartles eller pudses.

Reform løsning for ISOBYG-kældervæg med rå beton overflade efter støbning

Ofte vil man ved bygning af kælder starte soklen som man normalt vil gøre over jord. Dog er det her vigtigt, at man husker den lodrette armering fra soklen op i betonvæggen. Men man kan som over jorden vælge at trække blokken 20-30 cm ned under overkanten af det færdige gulv for at sikre et optimalt linietab. Løsningen med at støbe op i mod blokken giver et linietab omkring 0,09, og er dermed at foretrække når målet er passivhus eller BR2020.

Installation af ISOBYG-kældervægge med indvendig og udvendig isolering

Ved større byggerier vil der ofte være et støbt gulv/sokkel som man starte på.

Uanset hvad, er det en fordel med reform væggen, at starter med at placere et lægte i gulvet, som væggen kan styres efter.

Tætningsmembran påført udvendig ISOBYG-kældervæg for at forhindre vandindtrængning

Herefter begynder man at stable blokkene op. Først placeres et skifte med indvendig reform plade og udvendig isolering. Herefter placeres en række bindere, og igen kan man placere en nye plade og isoleringsblok. Og sådan fortsættes indtil man når den ønskede højde.

Stabling af ISOBYG-blokke under konstruktion af kældervæg

En kælder vil typisk armeres med 2 vandrette jern pr. 300 mm. og lodret vil et jern placeret i midten ofte være nok for hver 200 mm. Men det afhænger naturligvis af hvor lange og højde vægge man i kælderen. Normalt ønsker man så lange vægge som muligt, uden at der skal være en sidevejs skillevæg til at stabilisere kældervæggen. Derfor benyttes ofte 205 mm. beton i ISOYBG kældervægge, da man opnår større frihedsgrader, og dermed kan have 10 meter frie spænd på sin kældervæg. Ovenstående billede viser en 240 mm. betonvæg til en kældervæg til en dagligvarer butik.

ISOBYG-kældervæg med integrerede el-dåser og kabler før støbning

Skal der El-dåser eller vand kan dette også nemt indbygges i væggen inden der støbes. Dvs. du undgår at skulle fræse ud til det efterfølgende. Man kan trække kablerne direkte op til dåsen – eller føre det i tomrør hvis man foretrækker det, eller først trækker kablerne efter der er støbt.

Drænplade monteret på udvendig ISOBYG-kældervæg for beskyttelse og dræning

Når væggen har nået fuld støbehøjde fylder man beton i med en pumpe. Benyttes systemet med EPS på indvendig side og 19 cm. beton, anbefales det at støbningen sker over 2 dage. Med reform systemet kan man støbe fuld etagehøjde ca. 3 meter på en dag.

Fjernelse af Reform plader fra ISOBYG-kældervæg, klar til spartling eller pudsning

Når der er støbt fjernes Reform pladerne og væggen er klar til at blive spartlet eller pudse. Skal væggen spartles er det en fordel at slibe væggen efter pladerne er fjernet. Det tager ikke lang tid at slibe, men kan lette spartle arbejdet betydeligt.

Slebet betonvæg efter fjernelse af Reform plader, klar til spartling

Ovenfor ses en beton væg som er slebet.

Kældervægge skal ofte tætnes, og her vil en en udvendig tætningsdug, som klæbes direkte på Flamingoen ofte være anbefalelsesværdig, for at unde indtrængene vand, hvis der står vandtryk på væggen.

Udvendig tætningsdug klæbet direkte på Flamingoen for at forhindre vandindtrængning

En anden fordel med ISOBYG systemet er, at man kan tætne løbende efterhånden som man bygger væggen. Dvs. tætning kan ske indefra, hvis man bygge tæt op ad en anden bygning eller spuns. Her kan det ofte være problematisk at arbejde udvendig på væggen når der er støbt, og derfor kan det være vanskeligt at tætne og/eller fjerne forskallingen udvendig.

Tætning af ISOBYG-kældervæg indefra ved bygning tæt på anden bygning eller spuns

Men som det ses af ovenstående kan man foretage tætningen et skifte ad gangen, mens man bygger væggene.

Når tætningsmembranen er påført den udvendige kældervæg, er den klar til at få monteret en Drænplade eller Grundmursplade. Pladen skal dels dræne men vigtigst af alt beskytte membranen ved jorddækning.

Da forskallingen kun skal fjernes indvendig, kan den således bruges som en slags ensidig støbeforskalling mod nabobygninger, eller hvor man bygger tæt op ad en spuns.

Se fx. her hvorledes ISOBYG blev brugt til to kældre under en 5 etagers bygning.

Ønsker du at se mere om hvordan man generelt bygger med ISOBYG Reform kan du se det her

Har du spørgsmål til hvordan ISOBYG kan bruges til kælder, kontakt os gerne med kontakt formularen eller på telefon.