Kælder med ISOBYG

Den stærke betonvæg i ISOBYG-konstruktionen gør blokkene til et oplagt valg, når der skal støbes kælder. ISOBYG er en hurtig løsning til at få rejst en kælder, idet støbeforskalling og isolering opføres på en og samme tid. Herved pakkes hele betonkonstruktionen ind i højeffektiv EPS isolering klasse 31. Det betyder at man undgår kuldebroer og derved slipper for efterfølgende at skulle montere tykke isoleringsplader ind- eller udvendigt. ISOBYG-blokkene fungerer altså som en in-situ støbeforskalling, og man får en helt sammenstøbt og stærk konstruktion.

Fordelen med ISOBYG blokkene er at de er lette at håndtere – en blok vejer ikke over 3 kg. Derfor er det let at håndtere uden problemer med arbejdsmiljø. Den udvendige isolering gør at man slipper for, at afforskalle udvendig. Og ønsker man det, kan væggen tætnes løbende med man bygger op, såfremt der er trange pladsforhold. Betontykkelsen kan fåes fra 14 cm. op til 24 cm. hvorved man kan lave meget store frie spænd i kælderen.

Derfor kan systemet bruges til kældre i alle størrelse, såvel en parcel huse kælder eller en stor kælder som en del af etagebyggeri.

 

Man kan vælge ISOBYG løsningen med EPS indvendig, som efterfølgende skal beklædes med 2 lag gips. Eller man kan vælge reform løsningen, hvor der afsluttes indvendig med en rå beton overflade.

Med Reform løsningen er den indvendige del erstattet af en støbeplade, som fjernes efter støbning. Udvendig bliver isoleringen siddende, og indvendig afsluttes med en rå beton væg som kan spartles eller pudses.

Ofte vil man ved bygning af kælder starte soklen som man normalt vil gøre over jord. Dog er det her vigtigt, at man husker den lodrette armering fra soklen op i betonvæggen. Men man kan som over jorden vælge at trække blokken 20-30 cm ned under overkanten af det færdige gulv for at sikre et optimalt linietab. Løsningen med at støbe op i mod blokken giver et linietab omkring 0,09, og er dermed at foretrække når målet er passivhus eller BR2020.

Ved større byggerier vil der ofte være et støbt gulv/sokkel som man starte på.

Uanset hvad, er det en fordel med reform væggen, at starter med at placere et lægte i gulvet, som væggen kan styres efter.

Herefter begynder man at stable blokkene op. Først placeres et skifte med indvendig reform plade og udvendig isolering. Herefter placeres en række bindere, og igen kan man placere en nye plade og isoleringsblok. Og sådan fortsættes indtil man når den ønskede højde.

En kælder vil typisk armeres med 2 vandrette jern pr. 300 mm. og lodret vil et jern placeret i midten ofte være nok for hver 200 mm. Men det afhænger naturligvis af hvor lange og højde vægge man i kælderen. Normalt ønsker man så lange vægge som muligt, uden at der skal være en sidevejs skillevæg til at stabilisere kældervæggen. Derfor benyttes ofte 205 mm. beton i ISOYBG kældervægge, da man opnår større frihedsgrader, og dermed kan have 10 meter frie spænd på sin kældervæg. Ovenstående billede viser en 240 mm. betonvæg til en kældervæg til en dagligvarer butik.

Skal der El-dåser eller vand kan dette også nemt indbygges i væggen inden der støbes. Dvs. du undgår at skulle fræse ud til det efterfølgende. Man kan trække kablerne direkte op til dåsen – eller føre det i tomrør hvis man foretrækker det, eller først trækker kablerne efter der er støbt.

Når væggen har nået fuld støbehøjde fylder man beton i med en pumpe. Benyttes systemet med EPS på indvendig side og 19 cm. beton, anbefales det at støbningen sker over 2 dage. Med reform systemet kan man støbe fuld etagehøjde ca. 3 meter på en dag.

Når der er støbt fjernes Reform pladerne og væggen er klar til at blive spartlet eller pudse. Skal væggen spartles er det en fordel at slibe væggen efter pladerne er fjernet. Det tager ikke lang tid at slibe, men kan lette spartle arbejdet betydeligt.

Ovenfor ses en beton væg som er slebet.

Kældervægge skal ofte tætnes, og her vil en en udvendig tætningsdug, som klæbes direkte på Flamingoen ofte være anbefalelsesværdig, for at unde indtrængene vand, hvis der står vandtryk på væggen.

En anden fordel med ISOBYG systemet er, at man kan tætne løbende efterhånden som man bygger væggen. Dvs. tætning kan ske indefra, hvis man bygge tæt op ad en anden bygning eller spuns. Her kan det ofte være problematisk at arbejde udvendig på væggen når der er støbt, og derfor kan det være vanskeligt at tætne og/eller fjerne forskallingen udvendig.

Men som det ses af ovenstående kan man foretage tætningen et skifte ad gangen, mens man bygger væggene.

Når tætningsmembranen er påført den udvendige kældervæg, er den klar til at få monteret en Drænplade eller Grundmursplade. Pladen skal dels dræne men vigtigst af alt beskytte membranen ved jorddækning.

Da forskallingen kun skal fjernes indvendig, kan den således bruges som en slags ensidig støbeforskalling mod nabobygninger, eller hvor man bygger tæt op ad en spuns.

Se fx. her hvorledes ISOBYG blev brugt til to kældre under en 5 etagers bygning.

Ønsker du at se mere om hvordan man generelt bygger med ISOBYG Reform kan du se det her

Har du spørgsmål til hvordan ISOBYG kan bruges til kælder, kontakt os gerne med kontakt formularen eller på telefon.